geneza programu

Jesteśmy społeczeństwem długowiecznym i żyjemy średnio dłużej o prawie dwadzieścia lat w porównaniu do lat 50-tych ubiegłego wieku. To wydłużenie okresu życia sprawia, że tak samo dłużej jesteśmy zdrowi i aktywni, również zawodowo. Cztery pokolenia na rynku pracy są już zjawiskiem powszechnym, jednakże dla pracodawców zarządzanie tak zróżnicowanymi zespołami wciąż jest wyzwaniem. Stąd pomysł na program, zainicjowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Wraz z partnerem merytorycznym, firmą Philip Morris oraz partnerem społecznym, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, opracowano Program Dialogu Pokoleń, będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy.

Image

 

Badania mówią jasno, że wysiłek wykonany w kierunku poprawienia relacji, wzajemnego szacunku i zrozumienia sprawia, że pracownicy, niezależnie od wieku, są bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespoły są bardziej elastyczne i efektywne w działaniu. Journal of Applied Psychology opublikował w 2020 r. badanie, które pokazało, że bycie częścią zróżnicowanej grupy wiekowej w miejscu pracy zwiększyło motywację zarówno starszych, jak i młodszych pracowników oraz zwiększyło ich chęć do pozostania w organizacji.

- Od dawna słyszy się o zjawisku ageizmu, czyli dyskryminacji z uwagi na wiek. Spotykamy się z nim zarówno na rynku konsumenckim jak i na rynku pracy. Jeżeli przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, to szybko zauważamy, że w pracy o swoje prawa walczą również młodsi, którzy chcą mieć takie same szanse na awans i dobre wynagrodzenie, jak ich starsi koledzy. Z drugiej strony starsi pracownicy czują się z czasem coraz mniej potrzebni i bywają marginalizowani np. przez niezapraszanie ich na szkolenia lub do programów rozwoju zawodowego. Podjęliśmy ten ważny społecznie temat z uwagi na pilną potrzebę zarówno pracodawców jak i pracowników i zamierzamy wspólnie z nimi przygotować realne rozwiązania pomagające jednym i drugim – mówi Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom demograficzno-społecznym, Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej zainicjował opracowanie programu, będącego platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy. Do tworzenia założeń do programu Instytut zaprosił partnera merytorycznego, firmę Philip Morris, która zatrudnia w Polsce ponad 4 tys. osób, a dodatkowo współpracuje z ok. 3 tys. oraz partnera społecznego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zrzesza ponad 700 tys. członków.

 

- Każdy z nas w miejscu pracy chce czuć się doceniany i równo traktowany bez względu na płeć, czy na to, ile ma lat. W Philip Morris od zawsze stawiamy na równość i bardzo doceniamy wartość dialogu, a także zdajemy sobie sprawę z demograficznych wyzwań, jakie stoją przed nami wszystkimi – zarówno w kontekście społecznym, jak i biznesowym. Tym bardziej cieszymy się, że jako partner merytoryczny, mogliśmy dołączyć do projektu zainicjowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.  Naszym wspólnym celem jest tworzenie środowiska otwartego na dyskusję i zmieniającego się na potrzeby naszych pracowników. Dążymy do tego, aby w naszej firmie, każdy czuł się tak samo ważny i potrzebny oraz rozwijał się i odczuwał satysfakcję z pracy. Mamy nadzieję, że wypracowana przez nas wspólnie deklaracja będzie dobrą podstawą do podnoszenia standardów w strukturach wielu organizacji, a do inicjatywy dołączą także inne firmy, którym podobnie jak nam, zależy na budowaniu świadomości różnorodności wieku oraz tworzenia środowiska równych szans – dodaje Anita Rogalska, dyrektorka działu Ludzie i Kultura w Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie

 

- W ochotniczych strażach pożarnych aktywne są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – każde pokolenie ma swoją rolę i swoje powołanie. Dzieci i młodzież zajmują się zabawą i szkoleniem. Dorośli wyjeżdżają do akcji. Najstarsi zajmują się sprawami organizacyjnymi, szkoleniowymi, dzielą się swoim doświadczeniem. Nestorzy spisują historię i dokumentują dla potomnych bieżącą działalność. Ochotnicze straże pożarne od dawna łączą pokolenia i cieszę się, że będziemy mogli wzajemnie podzielić się doświadczeniami i wspólnie rozwijać program Dialog Pokoleń – informuje Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Wynikiem współpracy tych trzech podmiotów jest Program Dialog Pokoleń, który stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

 

Pierwszy element programu to Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń, która jest zbiorem standardów, których stosowanie deklaruje organizacja przystępująca do Programu Dialog Pokoleń. Kolejnym krokiem jest audyt diagnozujący, po którym następują wdrożenia rekomendacji opisanych w raporcie a następnie wydanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń ważnego 12 miesięcy.

 

 

 

W dniu 25 listopada 2021, podczas V Kongresu Gospodarki Senioralnej miała miejsce premiera Programu Dialog Pokoleń oraz uroczyste podpisanie Deklaracji Pracodawcy Dialogu Pokoleń przez Marzenę Rudnicką, prezeskę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Anitę Rogalską, dyrektorkę działu Ludzie i Kultura w Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie oraz Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Image

nasz zespół

Image

Marzena Rudnicka

Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w "Silver Economy" oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Zasiada w Radzie Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Stała jurorka w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniającej oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta. Współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020)

Image

Katarzyna Bieniek

Ekspert ds. rynku pracy

Od 2016 roku w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej jako ekspert zainteresowana wielopokoleniowym rynkiem pracy. Certyfikowana trenerka i konsultantka biznesu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w biznesie, gdzie na stanowiskach managerskich tworzyła i zarządzała zespołami.

 

Od ponad 5 lat wykorzystuje zdobytą wiedzę, projektując programy szkoleniowe i procesy doradcze. Dotychczas współpracowała z wieloma branżami; z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego. Ma bogate doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami międzypokoleniowymi. Jako konsultantka prowadziła procesy doradcze związane z obszarem HR (budowa systemów motywacyjnych, etatyzacja, programy przekazywania wiedzy) oraz zarządzaniem strategicznym (tworzenie misji, budowa struktur organizacyjnych). Jako trenerka pracuje z zespołami w obszarze współpracy oraz z liderami w zakresie komunikacji i efektywnego zarządzania.

Image

Katarzyna Jankowska

Ekspert i konsultant

Jest doświadczonym konsultantem Executive Search na rynku polskim i międzynarodowym.

Od 2013 roku zajmuje się rekrutacją i doradztwem dla firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i identyfikacji kompetencji na stanowiska wymagające doświadczenia w sektorach: przemysł, finanse, sprzedaż, produkcja i inżynieria. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi i weryfikowaniu umiejętności menedżerskich, handlowych i technicznych na różnych stanowiskach. Jest również ekspertem w zakresie rozpoznawania i uświadamiania różnic kulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Posiada wykształcenie w zakresie antropologii kulturowej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, które ukierunkowało jej karierę zawodową na doradztwo personalne.

Image

Anna Wysocka

Ekspert

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarze HR w sektorze usług bankowych.

Zarządzała zespołami realizującymi z sukcesami różnorodne zadania z zakresu miękkiego HR-u, ocen i badania opinii pracowniczych oraz komunikacji wewnętrznej, integracji i spraw socjalnych.

 

Tworzyła założenia oraz wdrażała systemy kafeteryjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej dla pracowników. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań opinii pracowników i wdrażaniu zmian w organizacji będących wynikiem tych badań.

Image

dr Sylwester Pietrzyk

Praktyk biznesu i trener zarządzania

Adiunkt w Katedrze Zarzadzania Wyższej Szkoły Menadżerskiej (od 2020). Praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH. Doświadczenie jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny. W obszarze jego zainteresowań naukowych jest zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą w organizacji, problem senioralizacji społeczeństwa. Członek rady naukowej przy Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Prelegent na licznych konferencjach naukowych z dziedziny Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest autorem kilkuset artykułów między innymi w periodyku „Personel i Zarządzanie”. Autor monografii naukowej „Zarządzania wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa” PWE Warszawa 2020, współautorem „Praktyki HRM Najlepsze studia przypadku polskiego rynku” INFOR, Warszawa, 2020 oraz kilkunastu innych publikacji naukowych.

Image

dr Marcin Wojewódka

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2017.Członek zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”).

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkuset pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkaset Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005) oraz autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (CH Beck 2018).

 

Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Image

dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego sp. z o.o.,

Of counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy sp. k., doradca Pracodawców RP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.

 

Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem ponad 100 artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Image

dr hab. Jacek Wasilewski

Wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski

Konsultant procesów komunikacji i ich projektant.  Zajmuje się kwestiami komunikacyjnymi od poziomu strategii po efekty oddziaływania konkretnych komunikatów na audytoria. Jego badania naukowe dotyczyły poziomu narracji o organizacji, a także emocjonalnych reakcji na komunikację, problemów postrzegania  sprawiedliwości wynagrodzeń i modeli skutecznej komunikacji w tym zakresie, projektowania właściwego znaczenia komunikacji, wiarygodności informacji, języka dominacji i języka inkluzywnego. W obszarze inkluzywności prowadził warsztaty dla mediów (ogólnopolskie telewizje i dzienniki), instytucji publicznych, a także korporacji międzynarodowych. Jego książki dotyczą główni zagadnień językowych: Retoryka dominacji (2006), Instrukcja obsługi tekstu (2011), Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (2012), Mała książeczka o współpracy (2021), a artykuły naukowe – zwłaszcza pisane z Agatą Kostrzewą – zaufania, poczucia sprawiedliwości, oraz przystępności tekstu.

Image

Agata Kostrzewa

Partnerka w Visual & Narrative Institute

Specjalistka od komunikacji, badaczka. Realizuje projekty dotyczące równościowej komunikacji i inkluzywnego języka dla różnych organizacji. Autorka wielu badań dotyczących m.in. wiarygodności i przystępności przekazu czy  budowania angażujących opowieści o kobietach i do kobiet. Współautorka książki „Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej” (2020). Prowadziła zajęcia z retoryki i erystyki na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat lat działa i współpracuje z organizacjami III sektora zajmującymi się prawami człowieka.

Image

Monika Ciesielska

Założycielka firmy Carpenter Consulting

Head hunter na najwyższym szczeblu zarządzania i założyciel firmy Carpenter Consulting. Od ponad 15 lat, Monika rekrutuje kadrę kierowniczą i członków zarządu na zlecenie polskich i międzynarodowych korporacji.

 

Od 2017 roku, prezydent globalnej organizacji headhunterskiej IMSA Search Global Partners, posiadającej 50+ biur w 29. krajach świata. Dodatkowo, Monika piastuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w elevato, innowacyjnej platformie wspomagającej zarządzanie procesami HR - rekrutacja, oceny pracownicze, rozwój i zarządzanie talentami. W latach 2018 – 2021 pełniła rolę CEO w new.doors, firmie specjalizującej się w rekrutacjach i outsourcingu IT w całej Europie.

 

Na swoim koncie posiada szereg publikacji prasowych w tytułach takich jak: Forbes, Newsweek, Puls Biznesu, Personel i Zarządzanie, Personel Plus. Prowadzi podcast „Skrzydlaty HR’ w ramach, którego rozmawia z liderami zarządzania i praktykami HR na temat przywództwa, zarządzania kapitałem ludzkim i rynku pracy. Rozmowy adresowane są do liderów zainteresowanych kierunkiem zmian, dojrzałością cyfrową organizacji, oraz transformacją zachodzącą w obszarze human capital.

 

Monika jest kolekcjonerem sztuki współczesnej, pasjonatką jazdy konnej, a od niedawna lotnictwa, ale przede wszystkim, mamą Zosi.

Image

Dobrosława Choryńska–Chudy

HRowiec, trener, doradca zawodowy, coach, broker edukacyjny

Z wykształcenia HRowiec, z doświadczenia rekruter, a z pasji doradca zawodowy, coach i trener rynku pracy. Pracuje z ludźmi i dla ludzi. Od przeszło 10 lat trener rynku pracy oraz doradca zawodowy w organizacjach komercyjnych, szkoleniowych oraz pozarządowych. Specjalistka w zakresie przekwalifikowania zawodowego osób z doświadczeniem zawodowym. Doradza im przy planowaniu i budowaniu ścieżek zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych jako broker edukacyjny. Ma ponad 15-letnie doświadczenie doradcy w HR w zakresie m.in. rekrutacji i rozwoju oraz jako assessor w procesach AC/DC. Prywatnie pasjonatka tańca towarzyskiego i tanga argentyńskiego. Jako jedna z dwóch osób Polsce specjalizuje się w przygotowaniu do przekwalifikowania tancerzy baletowych i zawodowych.

Przetłumacz »