kilka słów o nas

Image

kilka słów o nas

Image

Geneza programu

Jesteśmy społeczeństwem długowiecznym i żyjemy średnio dłużej o prawie dwadzieścia lat w porównaniu do lat 50-tych ubiegłego wieku. To wydłużenie okresu życia sprawia, że tak samo dłużej jesteśmy zdrowi i aktywni, również zawodowo. Cztery pokolenia na rynku pracy są już zjawiskiem powszechnym, jednakże dla pracodawców zarządzanie tak zróżnicowanymi zespołami wciąż jest wyzwaniem. Stąd pomysł na program, zainicjowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Wraz z partnerem merytorycznym, firmą Philip Morris International oraz partnerem społecznym, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, opracowano Program Dialogu Pokoleń, będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy.

Nasz zespół

Image

MARZENA RUDNICKA

Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej.

  • Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

  • Członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.

  • Członkini Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów

  • Stała jurorka w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniająm oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta

  • Współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020)

Image

KATARZYNA BIENIEK

Ekspert ds. rynku pracy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 

Od 2016 roku w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej jako ekspert zainteresowana wielopokoleniowym rynkiem pracy. Certyfikowana trenerka i konsultantka biznesu.

 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w biznesie, gdzie na stanowiskach managerskich tworzyła i zarządzała zespołami. Od ponad 5 lat wykorzystuje zdobytą wiedzę, projektując programy szkoleniowe i procesy doradcze. Dotychczas współpracowała z wieloma branżami; z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego. Ma bogate doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami międzypokoleniowymi.

 

Jako konsultantka prowadziła procesy doradcze związane z obszarem HR (budowa systemów motywacyjnych, etatyzacja, programy przekazywania wiedzy)  oraz zarządzaniem strategicznym (tworzenie misji, budowa struktur organizacyjnych). Jako trenerka pracuje z zespołami w obszarze współpracy oraz z liderami w zakresie komunikacji i efektywnego zarządzania.

Image

JANA CHUDZIK

Członkini Rady Krajowego  Instytut Gospodarki Senioralnej

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i mentoringu. Specjalizuje się w coachingu członków zarządu oraz kluczowych managerów organizacji w procesie transformacji. Tworzyła rekomendacje dotyczące zmian kultury organizacyjnej. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy. Tworzy programy typu „talent management” szyte na miarę.

 

Autorka programów doskonalenia osobowego i zawodowego, adresowanych głównie do managerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Brała udział w programach szkoleniowych i doradczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. Kanada, Wielka Brytania, Czechy, Ukraina). Jako dyrektor regionalna Design for Learning współpracowała z British Institute of Management nad opracowaniem programów edukacyjnych i doskonalenia zawodowego kadr kierowniczych w procesie transformacji przedsiębiorstw.

Image

DOBROSŁAWA CHORYŃSKA-CHUDY

HRowiec, trener, doradca zawodowy, coach, broker edukacyjny

Z wykształcenia HRowiec, z doświadczenia rekruter, a z pasji doradca zawodowy, coach i trener rynku pracy. Pracuje z ludźmi i dla ludzi. Od przeszło 10 lat trener rynku pracy oraz doradca zawodowy w organizacjach komercyjnych, szkoleniowych oraz pozarządowych. Specjalistka w zakresie przekwalifikowania zawodowego osób z doświadczeniem zawodowym. Doradza im przy planowaniu i budowaniu ścieżek zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych jako broker edukacyjny. Ma ponad 15-letnie doświadczenie doradcy w HR w zakresie m.in. rekrutacji i rozwoju oraz jako assessor w procesach AC/DC. Prywatnie pasjonatka tańca towarzyskiego i tanga argentyńskiego. Jako jedna z dwóch osób Polsce specjalizuje się w przygotowaniu do przekwalifikowania tancerzy baletowych i zawodowych.

Image

SYLWESTER PIETRZYK

Praktyk biznesu, trener zarządzania, certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR

 

Adiunkt w Katedrze Zarzadzania Wyższej Szkoły Menadżerskiej (od 2020). Praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH. Doświadczenie jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny. W obszarze jego zainteresowań naukowych jest zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą w organizacji, problem senioralizacji społeczeństwa. Członek rady naukowej przy Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

 

Prelegent na licznych konferencjach naukowych z dziedziny Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest autorem kilkuset artykułów między innymi w periodyku „Personel i Zarządzanie”. Autor monografii naukowej „Zarządzania wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa” PWE Warszawa 2020, współautorem „Praktyki HRM Najlepsze studia przypadku polskiego rynku” INFOR, Warszawa, 2020 oraz kilkunastu innych publikacji naukowych.

Przetłumacz »