partnerzy programu

Image

partnerzy programu

Image

INICJATOR

Image

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest fundacją, która jest liderem na rynku silver economy w przygotowywaniu organizacji do wyzwań wynikających ze zmian demograficznych.  KISG gromadzi wiedzę o potrzebach dojrzałych pracowników i konsumentów, środowisku seniorów oraz współpracuje z wieloma organizacjami senioralnymi i innymi podmiotami lokalnymi w całym kraju.

 

Instytut prowadzi badania, debaty, kongresy oraz współpracuje z wieloma ekspertami z takich krajów jak Japonia, USA, Brazylia i Francja. KIGS oferuje firmom praktyczne narzędzia do tworzenia ofert przyjaznych wiekowi oraz liczne programy i projekty związane z relacjami międzypokoleniowymi na rynku pracy oraz konsumenckim. Fundacja wspiera firmy w zdalnej edukacji swoich klientów, czego  przykładem jest internetowa platforma edukacyjno-integracyjna ABCsenior.com.

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej opracował pierwszy w Europie system oceny jakości OK SENIOR®. Każda z dużych firm, która gotowa jest poddać się audytowi otrzymuje szczegółowy raport oraz, w przypadku pozytywnego wyniku audytu, certyfikat OK SENIOR®.

 

Nie mamy wpływu na upływ lat, ale mamy wpływ na jakość tego coraz dłuższego życia. 

PARTNER SPOŁECZNY

Image

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

 

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Związek OSP RP - to organizacja, która zrzesza:

- blisko 17 000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

- blisko 700 000 członków (w tym ponad 450 000 to strażacy czynni – tj. biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych);

- blisko 100 000 dziewcząt i chłopców, zrzeszonych w ponad 10 tys. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 40 tysięcy kobiet i 1470 Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

Philip Morris International (PMI) przewodzi transformacji w branży tytoniowej, a celem firmy jest stworzenie przyszłości wolnej od dymu tytoniowego i ostateczne zastąpienie papierosów produktami wolnymi od dymu.

Spółki Philip Morris Polska jest jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ponad 4000 pracownikom, a dodatkowo współpracują z 3000 osób na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzą spółki odpowiadające za sprzedaż i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Zintegrowanych Usług Biznesowych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z ok. 2000 polskimi plantatorami tytoniu.

Fabryka Philip Morris Polska S.A. w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie oraz jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie około 80%. produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport, a około 20% dystrybuowanych jest na rynku polskim. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 19 mld zł.

Philip Morris International (PMI) jest jedyną międzynarodową firmą w Polsce wyróżnioną Cerytyfikatem Równych Płac (Equal Salary Certificate).

PARTNER PROGRAMU

Image

Instytut Emerytalny to niezależny Think Tank skupiający ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem.

Pomimo istotnego znaczenia emerytur i funduszy emerytalnych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i władz publicznych, a także pomimo szerokiego zainteresowania kwestiami związanymi z długoterminowym oszczędzaniem oraz sprawami emerytalnymi, nie było dotychczas ośrodka poświęconego wyłącznie zabezpieczeniu emerytalnemu.

Zadaniem Instytutu Emerytalnego jest podejmowanie wysokiej jakości badań we wszystkich dziedzinach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i długoterminowym oszczędzaniem, rozpowszechnianie wyników tych badań w debacie publicznej współtworzenie międzynarodowej sieci badaczy emerytur z różnych dyscyplin, a także doradztwo dla sektora rynkowego, pracodawców i władz publicznych.

Twoja firma też może zostać partnerem
Przetłumacz »