partnerzy programu

Image

partnerzy programu

Image

INICJATOR

Image

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest fundacją, która jest liderem na rynku silver economy w przygotowywaniu organizacji do wyzwań wynikających ze zmian demograficznych.  KISG gromadzi wiedzę o potrzebach dojrzałych pracowników i konsumentów, środowisku seniorów oraz współpracuje z wieloma organizacjami senioralnymi i innymi podmiotami lokalnymi w całym kraju.

 

Instytut prowadzi badania, debaty, kongresy oraz współpracuje z wieloma ekspertami z takich krajów jak Japonia, USA, Brazylia i Francja. KIGS oferuje firmom praktyczne narzędzia do tworzenia ofert przyjaznych wiekowi oraz liczne programy i projekty związane z relacjami międzypokoleniowymi na rynku pracy oraz konsumenckim. Fundacja wspiera firmy w zdalnej edukacji swoich klientów, czego  przykładem jest internetowa platforma edukacyjno-integracyjna ABCsenior.com.

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej opracował pierwszy w Europie system oceny jakości OK SENIOR®. Każda z dużych firm, która gotowa jest poddać się audytowi otrzymuje szczegółowy raport oraz, w przypadku pozytywnego wyniku audytu, certyfikat OK SENIOR®.

 

Nie mamy wpływu na upływ lat, ale mamy wpływ na jakość tego coraz dłuższego życia. 

PARTNER SPOŁECZNY

Image

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

 

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Związek OSP RP - to organizacja, która zrzesza:

- blisko 17 000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

- blisko 700 000 członków (w tym ponad 450 000 to strażacy czynni – tj. biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych);

- blisko 100 000 dziewcząt i chłopców, zrzeszonych w ponad 10 tys. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 40 tysięcy kobiet i 1470 Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

PARTNER PROGRAMU

Image

Instytut Emerytalny to niezależny Think Tank skupiający ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem.

Pomimo istotnego znaczenia emerytur i funduszy emerytalnych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i władz publicznych, a także pomimo szerokiego zainteresowania kwestiami związanymi z długoterminowym oszczędzaniem oraz sprawami emerytalnymi, nie było dotychczas ośrodka poświęconego wyłącznie zabezpieczeniu emerytalnemu.

Zadaniem Instytutu Emerytalnego jest podejmowanie wysokiej jakości badań we wszystkich dziedzinach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i długoterminowym oszczędzaniem, rozpowszechnianie wyników tych badań w debacie publicznej współtworzenie międzynarodowej sieci badaczy emerytur z różnych dyscyplin, a także doradztwo dla sektora rynkowego, pracodawców i władz publicznych.

Image

Narrative Impact zajmuje się  projektowaniem języka na różnych poziomach: od tworzenia nazw i haseł po analizę komunikacji i projektowanie narracji (storytelling).  Łączy uniwersytecką wiedzę z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Wspiera samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe firmy w tworzeniu angażującej i inkluzywnej komunikacji, bo wie, że pozytywne przemiany zaczynają się od zmiany języka.

Twoja firma też może zostać partnerem
Przetłumacz »