program Dialog Pokoleń

Image

program Dialog Pokoleń

Czym jest program Dialog Pokoleń?

Program Dialog Pokoleń to zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

Pierwszym krokiem, aby zostać Partnerem Programu Dialog Pokoleń jest pozytywne przejście wstępnej oceny dokonywanej na podstawie nieodpłatnego warsztatu diagnostycznego trwającego maksymalnie 60 minut.

 

Kolejnym etapem jest podpisanie Deklaracji Pracodawcy Dialog Pokoleń, co rozpoczyna obecność w Programie.

W kolejnych krokach następuje audyt, a w przypadku pozytywnej oceny punktowej przeprowadzonej wg ściśle określonych kryteriów, przyznanie certyfikatu „Pracodawca Dialog Pokoleń”.

Dlaczego warto dołączyć do programu?

Certyfikat “Pracodawca Dialogu Pokoleń”

To znak pracodawcy, który świadomie i sprawnie zarządza różnorodnością wiekową. To zaufanie na rynku pracy w oczach pracowników.

Employer Branding

Obecność w programie Dialogu Pokoleń, a w szczególności posiadanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń realnie pomaga w zarządzaniu marką pracodawcy.

Praktyczne narzędzia wdrożeniowe

W wyniku audytu nasi eksperci opracowują programy
i narzędzia wsparcia organizacji w sprawnym i efektywnym zarządzaniu różnorodnością wiekową, aby zespoły były bardziej wydajne, elastyczne, odporne na kryzysy i innowacyjne, a ich członkowie zmotywowani i zadowoleni z pracy.

Wiedza o własnej organizacji

Dzięki audytowi organizacji połączonemu z wizytami diagnostycznymi, zdobywa zebraną oddolnie wiedzę o realnych potrzebach pracowników.

Image

Proces certyfikacji Pracodawcy Dialogu Pokoleń

Certyfikat Pracodawca Dialogu Pokoleń TO ZNAK,
że organizacja docenia i dba o pracowników
niezależnie od ich wieku.

1

Podpisanie Deklaracji Pracodawcy Dialogu Pokoleń

2

Wstępny audyt

3

Audyt sprawdzający

4

Szczegółowy raport

5

Certyfikat Pracodawcy Dialogu Pokoleń

Pobierz i przeczytaj deklarację Pracodawcy Dialogu Pokoleń

Co zawiera pakiet certyfikatu Pracodawca Dialogu Pokoleń?
Image

INFORMACJA ZWROTNA

szczegółowy raport
po audycie z listą rekomendacji i insightów

Image

KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK

możliwość zamieszczenia wybranych praktyk w ogólnodostępnym repozytorium

Image

PREZENTACJA I OMÓWIENIE RAPORTU

praktyczne porady
i ustalenie dalszych działań podczas warsztatu

Image

DZIAŁANIA PR

wspólne przygotowanie komunikacji prasowej oraz posty w social mediach o przyznanym certyfikacie

Image

CERTYFIKAT PRACODAWCA DIALOGU POKOLEŃ

prawo posługiwania się marką w komunikacji

Certyfikat Pracodawca Dialogu Pokoleń to bogaty pakiet praktycznych wskazówek, pomysłów oraz narzędzi do poprawienia zarządzania różnorodnością wiekową w organizacji.
Przetłumacz »