Społeczna Odpowiedzialność Biznesu zakłada nie tylko działania związane z wspieraniem środowiska, w którym funkcjonuje organizacja, ale także wspieranie pracowników w ich życiowych wyborach. Dlatego warto, aby działy HR miały świadomość, jak wspierać pracowników przy przejściu na emeryturę oraz jakie okoliczności wziąć pod uwagę doradzając pracownikowi stojącemu przez podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę.

 

Prawo do przejścia na emeryturę

 

Zgodnie z przepisami prawo do świadczenia emerytalnego nabywa kobieta, która osiągnęła 60 rok życia oraz mężczyzna, który osiągnął 65 rok życia. Niezależenie od liczby okresów składkowych, lat pracy, czy zgromadzonego kapitału. Warto jednak mieć na uwadze, że polski system zawiera wiele szczegółowych rozwiązań dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w pracach o szczególnym charakterze. Odrębne zasady przewidziane zostały także dla rolników (ubezpieczonych w KRUS) czy funkcjonariuszy służb mundurowych. Jednak w przypadku osób pracujących co do zasady obowiązującym będzie powszechny wiek emerytalny 60/65 lat.

 

Przed podjęciem decyzji o emeryturze

 

W pierwszej kolejności warto, aby pracownik, który zastanawia się nad przejściem na emeryturę, przemyślał odroczenie tej decyzji. Nasz system emerytalny premiuje późniejsze przechodzenie na emeryturę przyznając wyższe świadczenie. Jednak w sytuacji, gdy pracownik może łączyć pobieranie emerytury i dalszą pracę, korzystniejszym finansowo jest rozwiązanie umowy o pracę choćby na jeden dzień oraz przejście na emeryturę i powrót do pracy. Wówczas pracownik ma możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia i wynagrodzenia. Co ważne, od wynagrodzenia nadal odprowadzane są składki zatem wysokość świadczenia będzie mogła zostać przez ZUS przeliczona i wzrośnie.

 

Limity dorabiania – kogo dotyczą?

 

Należy podkreślić, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Pilnować wysokości swoich dochodów muszą osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. Oznacza to, że tylko osoby na tzw. „wcześniejszej emeryturze” muszą mieć na uwadze limity dorabiania,  które od 1 września 2022 wynoszą:

 

  • 4309,40 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczenia,
  • 8003,20 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie świadczenia.

 

Zarabiający powyżej tej kwoty świadczeniobiorca otrzyma decyzję o zawieszeniu świadczenia – zatem nie będzie otrzymywał środków z ZUS.

 

Wsparcie pracodawcy

 

Odpowiedzialność pracodawców wobec osób w wieku okołoemerytalnym może skupiać się na cyklicznie przeprowadzanych szkoleniach dotyczących finansowego well-beingu, oszczędzania czy uprawnień pracowniczych. Do tych zagadnień komplementarne stają się tematy związane z przejściem na emeryturę. Pracodawca może także zasilić wewnętrze zasoby intranetowe poradnikami dotyczącymi zasad obliczania świadczenia, kalkulatorami emerytalnymi i informacjami o innych uprawnieniach dla emerytów. Wartym rozważania są także indywidualne konsultacje dla osób w wieku przedemerytalnym z ekspertami, który rozwieją wątpliwości co do sytuacji osób stojących przed decyzją emerytalną. Dobrą praktyką są także warsztaty informacyjne, w trakcie których rozważane są różne scenariusze kontynuowania kariery zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.  

Image
dr Antoni Kolek
dr Antoni KolekInstytut Emerytalny
Partner Dialog Pokoleń
Przetłumacz »