łączymy pokolenia

w pracy

Pomagamy w zarządzaniu różnorodnością wiekową w organizacjach

Image

łączymy pokolenia

w pracy

Pomagamy w zarządzaniu różnorodnością wiekową w organizacjach

Image

Czym jest program Dialog Pokoleń?

Program Dialog Pokoleń to zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

 

Pierwszym krokiem, aby zostać Partnerem Programu Dialog Pokoleń jest pozytywne przejście wstępnej oceny dokonywanej na podstawie nieodpłatnego warsztatu diagnostycznego trwającego maksymalnie 60 minut.

 

Kolejnym etapem jest podpisanie Deklaracji Pracodawcy Dialogu Pokoleń, co początkuje obecność w Programie.

 

W kolejnych krokach następuje audyt, a w przypadku pozytywnej oceny punktowej przeprowadzonej wg ściśle określonych kryteriów, przyznanie certyfikatu „Pracodawca Dialogu Pokoleń”.

Image

Dlaczego warto dołączyć do programu?

Certyfikat “Pracodawca Dialogu Pokoleń”

To znak pracodawcy, który świadomie i sprawnie zarządza różnorodnością wiekową. To zaufanie na rynku pracy w oczach pracowników.

Employer Branding

Obecność w programie Dialogu Pokoleń, a w szczególności posiadanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń realnie pomaga w zarządzaniu marką pracodawcy.

Praktyczne narzędzia wdrożeniowe

W wyniku audytu nasi eksperci opracowują programy
i narzędzia wsparcia organizacji w sprawnym i efektywnym zarządzaniu różnorodnością wiekową, aby zespoły były bardziej wydajne, elastyczne, odporne na kryzysy i innowacyjne a ich członkowie zmotywowani i zadowoleni z pracy.

Wiedza o własnej organizacji

Dzięki audytowi organizacji połączonemu z wizytami diagnostycznymi w organizacji, zdobędziesz zebraną oddolnie wiedzę o realnych potrzebach pracowników.

Wyślij zgłoszenie, dołącz do programu

Partnerzy Programu Dialog Pokoleń

INICJATOR PROGRAMU

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

PARTNER SPOŁECZNY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

PARTNER MERYTORYCZNY

Philip Morris International

Skontaktuj się z nami

Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń

"Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed nami w związku ze zmianami demograficznymi w niespotykanej dotąd skali. Obecne dziś na rynku pracy cztery pokolenia potrzebują skutecznego dialogu, aby wspólnie tworzyć nowe wartości i kierunki rozwoju. Dążymy do tego, aby w naszej organizacji każdy był tak samo ważny i potrzebny niezależnie od wieku. Jesteśmy gotowi, aby stosować poniższe zasady dotyczące równego traktowania, włączania i niestygmatyzowania osób ze względu na wiek."

Edukacja i rozwój

Dbamy o to, by każdy niezależnie od wieku mógł rozwijać swoje kompetencje oraz uzupełniać wiedzę. Stosujemy jasne zasady udziału pracowników w projektach. Dajemy równe szanse rozwoju i promocji wszystkim pracownikom.

Rekrutacja

Kierujemy się kompetencjami kandydatek i kandydatów, a nie ich wiekiem.

Wynagradzanie i docenianie

Dbamy o przejrzyste zasady wynagradzenia i nagradzania pracowników związane z wynikami pracy, niezależnie od wieku.

Zdrowie i ergonomia pracy

Zapewniamy programy profilaktyki zdrowotnej dostosowane do wieku i płci pracownika. Dbamy o ergonomię stanowisk pracy.
zdrowie i ergonomia pracy

Przejście na emeryturę

Wspieramy pracowników w procesie przygotowania do emerytury. Dbamy o emerytowanych pracowników, traktując ich jako ważną część naszej społeczności.
Przetłumacz »